Thumbnail image

VÌ SAO MÌNH HỌC TOÁN

(Đây là một bài viết dài) Đầu tiên phải khẳng định rằng mình không phải một nhà toán học và toán không phải điều đầu tiên mình nghĩ đến khi chọn trường đại học, ngành học và cả công việc sau này.